uslovi i pravne informacije

uslovi & pravne informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja Web Portala Apoteke-CG.com prije pristupanja sajtu. Korišćenjem sajta, garantujete da ste pristali na naše uslove korišćenja. Korišćenje portala Apoteke-CG.com podliježe svim dolje navedenim uslovima korišćenja. Sadržaj Portala Apoteka ne smije se kopirati osim ako se kopije koriste za ličnu upotrebu i nekomercijalne namjene. Kopiranje je dozvoljeno samo uz posebno obilježavanje i navođenje napomena o autorskom pravu ili napomena o vlasništvu. Kopiranje, reprodukcija i distribucija informacija na web portalu / web site-u apoteke-cg.com dozvoljena je samo uz prethodno odobrenje FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE / Autora Portala / Glavnog urednika.

Web portal apoteka kreiran je tako da daje opšte informacije o velikom rasponu tema, proizvoda i usluga vezanih za farmaciju. Svrha svih prezentovanih informacija nije davanje savjeta ili uputstvo o korišćenju pojedinih proizvoda kao ni promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Web sajt sadrži određene oblike oglašavanja - određeni vid oglašavanja objavljen na sajtu autorsko je vlasništvo oglašivača, a Apoteke-CG.com ne odgovaraju za sadržaje oglasa koji se objavljuju na sajtu. Sajt sadrži linkove koji vode ka stranicama trećih lica. Sajt ne odgovara za sadržaje objavljene na tim Internet stranicama.

Niti jedan bolesnik / pacijent ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovom web sajtu za dijagnostiku ili liječenje zdravstvenih problema ili bolesti bez konsultacije sa kvalifikovanim medicinskim osobljem. Za specifične savjete i uputstva u vezi sa proizvodima i uslugama koji se prezentuju na stranicama web sajta obratite se direktno predstavljenim medicinskim izvorima, određenom medicinskom osoblju, ili određenim organima koji izdaju rješenja o stavljanju ljekova i medicinskih pomagala u promet.

Na pitanja koja se postavljaju putem Info e-maila sajta (info@apoteke-cg.com) odgovara web team portala ili autor / urednik. Međutim, svi odgovori se smatraju samo kao osnovna informacija. Pitanja i odgovori koji se objavljuju na sajtu kao i odgovori koji stižu e-mailom na zahtjev korisnika, služe isključivo u informativne svrhe i nijesu zamjena za neke savjete ili predloge.

Farmaceutski Blog i farmaceutski Forum djelo su korisnika sajta, a tačnost navoda koje iznose korisnici ne provjerava web team portala Apoteka. Uslovi korišćenja bloga i foruma predstavljeni su u okviru istih, a ne u ovom dijelu. Mišljenja izražena u Forumu predstavljaju isključivo mišljenje korisnika foruma, a ne moraju se podudarati sa mišljenjem web team-a portala. Pravo na korišćenje rezultata Anketa objavljenih na sajtu - portalu zadržava isključivo web sajt - portal. Ankete realizuje web team portala. Slikoviti prikazi u okviru stranica većim dijelom su isključivo vlasništvo portala i označeni su opisnom oznakom '© Apoteke Crna Gora www.apoteke-cg.com' ili QR kodom sa istim opisom, dok je određeni dio rezervisan i za foto prikaze koji su postavljeni kao grafička rješenja, i čije vlasništvo iste i definišu.

Roditelji mogu da ograniče pristup ovom sajtu - portalu djeci koja su mlađa od 14 godina, iako sam sadržaj nije ni na jedan način štetan za djecu tog uzrasta. Na pitanja postavljena od strane osoba mlađih od 16 godina ne odgovaramo.

FARMACEUTSKA KOMORA CRNE GORE / Autor Portala / Glavni urednik će preduzeti sve odgovarajuće napore kako bi informacije u okviru portala bile tačne i precizne, ali ujedno ne daje nikakvu garanciju u pogledu njihove tačnosti ili cjelovitosti. Svi korisnici Apoteke-CG.com saglasni su sa činjenicom da lično snose svaki rizik u vezi s pristupom i korišćenjem sadržaja stranica. FARMACEUTSKA KOMORA CRNE GORE / Autor Portala / Glavni urednik time isključuje svoju odgovornost za svaku direktnu i/ili indirektnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Apoteke-CG.com kao i za bilo kakvu grešku ili propust u sadržaju ovih web stranica.

Članovi kluba Apoteke-CG.com pristaju na komunikaciju e-mailom, te pristaju da žele primati informacije o novim sadržajima i newsletter sajta - portala. U svakom trenutku moguće je raskinuti članstvo u klubu jednostavnim slanjem blanko e-maila na adresu newsletter@apoteke-cg.com. Podaci korisnika ne koriste se u druge svrhe.

FARMACEUTSKA KOMORA CRNE GORE / Autor Portala / Glavni urednik zadržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja web site-a, u bilo koje vrijeme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog obavještenja te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena. Sajt - portal sadrži informacije trećih strana i linkove na druge web strane na Internetu nad kojima FAMACEUTSKA KOMORA CRNE GORE / Autor Portala / Glavni urednik nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na poseban način uz navođenje na pravo vlasništva trećih osoba.

FARMACEUTSKA KOMORA CRNE GORE / Autor Portala / Glavni urednik ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije. Nad svim slikama i informacijama u okviru web stranica postoje autorska prava. Svi nazivi proizvoda predstavljeni velikim slovima ili označeni na bilo koji drugi odgovarajući način su zaštićeni žigovi njihovih legitimnih vlasnika.

Sve prezentacije Apoteka u Crnoj Gori (JZU / PZU) koje u okviru osnovnog domena - web adrese Apoteke-CG.com imaju kompletno web predstavljanje, odgovaraju za sav prezentovani sadržaj i to na osnovu ovlašćenog lica u Apoteci koje je prezentovani sadržaj dostavilo i ujedno provjerilo tačnost i autentičnost predstavljanja istog u okviru stranica apoteke. Sve predstavljene Apoteke su jednake članice Portala bez mogućnosti posebnog isticanja neke članice u odnosu na drugu članicu.

Preuzimanjem bilo kakvih materijala sa ovih web stranica pristajete na ove uslove korišćenja. Ako ne prihvatate ove uslove korišćenja, ne koristite ove web stranice i ne preuzimajte nikakve materijale s njih. Web stranice u okviru adrese – domena Apoteke-CG.com ne smiju se kopirati, prodavati, preprodavati ili na bilo koji način iskorišćavati za bilo kakvu komercijalnu upotrebu koja nije posebno dozvoljena pisanim putem od strane FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE / Autora Portala / Glavnog urednika. Odgovorni ste za poštovanje svih važećih zakona o autorskim pravima u Republici Crnoj Gori.

FARMACEUTSKA KOMORA CRNE GORE / Autor Portala / Glavni urednik poštuje privatnost posjetilaca i prikupljat će podatke o identitetu osoba, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke će koristiti samo da udovolji Vašim zahtjevima za informacijama, a ujedno koristiti će ih samo kako bi bolje razumjeli Vaše potrebe.

FARMACEUTSKA KOMORA CRNE GORE / Autor Portala / Glavni urednik neće koristiti Vaše lične podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez Vašeg odobrenja. Sve promjene politike zaštite privatnosti na Internetu FARMACEUTSKA KOMORA CRNE GORE / Autor Portala / Glavni urednik će pravovremeno objaviti na ovoj web stranici (link: Uslovi korišćenja).

U bilo kojem trenutku FARMACEUTSKA KOMORA CRNE GORE / Autor Portala / Glavni urednik može IZMJENITI ove pravne informacije i Uslove korišćenja ažuriranjem ove stranice.

FARMACEUTSKA KOMORA CRNE GORE / Autor Portala / Glavni urednik zadržava pravo na izmjenu ovih pravnih informacija i uslova korišćenja, nadzor i uklanjanje objava i/ili prekid dostupnosti stranica, u bilo kojem trenutku bez prethodne najave / obavještenja.

Zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju i saradnji. Nadamo se da smatrate web sajt - portal Apoteke CG korisnim i lakim za snalaženje. Sva pitanja i komentare o tehničkim i sadržajnim pojedinostima uputite na adresu info@apoteke-cg.com. Ukoliko smo u mogućnosti, odgovorit ćemo na svako Vaše pitanje.

Predstavljeni logo - znak 'APOTEKE CG' jedinstvenog je oblika i sadržine i kao takav ne može se upotrebljavati bez dozvole FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE / Autora Portala / Glavnog urednika. Sadržaj web site-a definisan je i sačinjen od strane realizatora web sajta - link: 'IMPRESSUM'.

Portal Apoteke-CG.com je u vlasništvu FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE - Trg Nikole Kovačevića 12, Podgorica. Portal Apotek CG je ujedno i dio web lokacije zvaničnog web sajta Komore - fkcg.org.

Posljednja promjena: 20.04.2017.