Saopstenja portala apoteka

Saopstenja (1)

  1. Akcija - gratis aparati
    u Apoteci '36.6'
    Obavještavamo Vas da se u Аpoteci '36.6' nude gratis aparati za provjeru koncentracije šećera u krvi. Akcija je organizovana u saradnji sa veleprodajom 'Poen'.